Ijsclub Thialf

De IJsclub

De vereniging draagt de naam “Thialf” en is gevestigd te Grootschermer.
De ijsclub is oorspronkelijk her-opgericht op 4 januari 1900.

Het doel

De vereniging stelt zich ten doel het geven en bevorderen van ijsvermaak aan een door haar leden op een gereserveerd terrein, met alle daartoe geëigende geoorloofde middelen.

Zij tracht haar doel tebereiken langs wettige weg door onder meer:
A – het houden van vergaderingen, minstens eenmaal per jaar;
B – het regelen en beoordelen van het houden van wedstrijden, toertochten, jeugdschaatsen en schaatstraining;
C – het exploiteren van ijssportterreinen;
D – andere wettige middelen, welke aan het doel der vereniging bevorderlijk kunnen zijn, in de ruimste zin des woords.

Bron: Statuten ijsvereniging “Thialf”, gevestigd te Grootschermer.

De Geschiedenis

Leden of oud leden van ijsclub Thialf die meer details beschikbaar hebben over de geschiedenis van de vereniging worden hierbij uitgenodigd de betreffende informatie te delen met één van de bestuursleden. De informatie zal dan zo spoedig mogelijk hier op de website met alle leden worden gedeeld.

Wij zien uw reactie graag tegemoet,

Het bestuur van ijsclub Thialf Grootschermer

Klik op het logo om naar de website te gaan van Ijsclub Thialf Grootschermer,